Quản trị doanh nghiệp quốc tế MA - Toàn thời gian

Các MA của chúng tôi từ bộ chương trình Thạc sĩ Luật mới của chúng tôi được thiết kế dành cho sinh viên tốt nghiệp ngoài luật muốn tìm hiểu ứng dụng thực tế của một lĩnh vực luật chuyên môn cụ thể.

Yêu cầu khóa học

Sinh viên phải có bằng đại học (hoặc tương đương) trong bất kỳ môn học nào với tỷ lệ 2: 2 trở lên.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 8 các khóa học tại The University of Law Postgraduate Programmes »

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 18, 2019
Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
12 tháng
Toàn thời gian
Price
8,750 GBP
(Sinh viên Vương quốc Anh / EEA), £ 12.000 (Quốc tế)