Mục tiêu của khóa đào tạo

Cung cấp cho sinh viên có bằng đại học ít nhất 4 năm (Master 1 level) đào tạo bằng tiếng Pháp trong quản lý các công ty. Khóa đào tạo này chủ yếu dành cho sinh viên từ các chương trình đào tạo khác (kỹ thuật, khoa học xã hội, nhân văn, v.v.), những người có thể có được kỹ năng quản lý thứ hai.

cơ hội

Thạc sĩ này tập trung vào logic của thẩm kép. Nhờ có hàng loạt các kiến ​​thức thu được trong quá trình đào tạo, một loạt các công việc do đó cung cấp sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực hoạt động tương ứng với đào tạo ban đầu của họ.

Đối tác học thuật và bằng tốt nghiệp

Việc đào tạo được tổ chức với sự hợp tác với Viện Kinh tế và Quản lý (IEMN - IAE) của Đại học Nantes (Pháp).

Mức độ trao sau khi đào tạo là Luật sư, Kinh tế và Quản lý, đặc biệt Quản trị Kinh doanh tại Đại học Nantes (độ Nhà nước Pháp).

Thời gian nghiên cứu và chi tiết

Việc đào tạo khuôn mặt là khoảng 600 giờ. Giảng dạy diễn ra trong toàn thời gian từ đầu tháng Mười đến cuối tôi vào tháng Sáu. Việc giảng dạy đối mặt tiếp theo là một thực tập từ 3 đến 6 tháng.

đào tạo

Thực tập là một phần không thể thiếu trong đào tạo và điều kiện tốt nghiệp. Nó bắt đầu sau khi kết thúc lớp học và diễn ra trong một công ty, một chính phủ hoặc một tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại nước xuất xứ của học sinh, Bulgaria, Pháp hoặc Bỉ. Đó là đối tượng của một thỏa thuận ba bên, ký kết trước khi bắt đầu cùng với một báo cáo vị trí đó học sinh phải viết và hỗ trợ cho đến tháng mười hai của năm nay.

đăng ký

Học sinh theo học khóa học này là sinh viên thường xuyên theo học tại Đại học Nantes, trong khi thưởng thức tình trạng sinh viên Bulgaria trong suốt thời gian nghiên cứu của họ.

tài trợ

Chi phí đào tạo được cung cấp bởi các ESFAM, so sánh với các trường học và các trường đại học châu Âu được tài trợ hoàn toàn bởi các Agence Universitaire de la Francophonie. Chỉ có một đóng góp cho cuộc sống sinh viên (nơi ăn nghỉ tại nơi cư trú đại học, bảo hiểm, vận chuyển từ nơi cư trú tại Viện, vv), lên đến 750 EUR mỗi năm học là sẽ do học sinh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Người Pháp

Xem 6 các khóa học tại L’École Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 6, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
End Date
Tháng Sáu 30, 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng Sáu 30, 2020