Quản lý dữ liệu ThS và An ninh mạng

Khóa học Quản lý dữ liệu và An ninh mạng của MSc tập trung vào sự kết hợp giữa công nghệ, kinh doanh và chính sách. Đó là lý tưởng cho các sinh viên quan tâm đến việc phát triển kiến thức chuyên môn sâu và hiểu biết quan trọng về các khía cạnh quan trọng của quản lý dữ liệu và an ninh mạng.

Khóa học này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng để quản lý và phân tích các tài sản dữ liệu và các biện pháp bảo mật của tổ chức và cung cấp sự hiểu biết về các nguyên tắc, thực tiễn và công nghệ quản lý dữ liệu.

Yêu cầu khóa học

  • 2: 2 trở lên từ bằng Cử nhân của Vương quốc Anh hoặc bằng cấp tương đương.
  • Yêu cầu quốc tế - trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.5 trở lên với tối thiểu 5,5 trong mỗi thành phần.
  • 2: 2 trở lên từ bằng Cử nhân của Vương quốc Anh hoặc bằng cấp tương đương.
  • Yêu cầu quốc tế - trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.5 trở lên với tối thiểu 5,5 trong mỗi thành phần.
Đối với văn bằng sau đại học
  • 2: 2 trở lên từ bằng Cử nhân của Vương quốc Anh hoặc bằng cấp tương đương.
  • Yêu cầu quốc tế - trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.5 trở lên với tối thiểu 5,5 trong mỗi thành phần.
Đối với văn bằng sau đại học
  • 2: 2 trở lên từ bằng Cử nhân của Vương quốc Anh hoặc bằng cấp tương đương.
  • Yêu cầu quốc tế - trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.5 trở lên với tối thiểu 5,5 trong mỗi thành phần.

Thời lượng

  • 1 năm toàn thời gian hoặc 18 tháng với thực tập
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 10 các khóa học tại The University of Law Business School »

Cập nhật lần cuối Tháng Bảy 3, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 1 2020
Duration
12 - 18 tháng
Toàn thời gian
Price
17,000 GBP
Luân Đôn: 17.000 bảng (Anh / EU / INT), Berlin: 19.250 € (Anh / EU / INT), Berlin: 15.000 € (Anh / EU / INT)
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date