QTEM - kỹ thuật định lượng trong kinh tế và quản lý

Chung

Chương trình mô tả

Các chương trình qTEM được hình thành để giáo dục, đào tạo và cung cấp cho các nhà hoạch định tương lai. Kinh nghiệm quốc tế, học tập xuất sắc, kinh doanh và chính sách liên quan là những yếu tố then chốt. Thông qua học chương trình này sẽ trở nên có tay nghề cao trong kỹ thuật phân tích và định lượng, kinh nghiệm qua những thách thức kinh doanh và chính sách cụ thể và thoải mái trong môi trường quốc tế.

FEP có bốn chương trình Thạc sĩ trong qTEM Thạc sĩ mạng. Đây là ThS. Kinh tế, ThS. Tài chính, Thạc sĩ Quản lý và ThS. trong dữ liệu Analytics.

Trong hai năm của chương trình Thạc sĩ của các FEP, các sinh viên sẽ dành hai học kỳ ở nước ngoài, ở hai quốc gia khác nhau, trong một trong những bài hát sau đây: i) 1 học kỳ của nghiên cứu trong một đối tác học tập qTEM + 1 bốn tháng quốc tế khóa-thực tập ; ii) 2 học kỳ của nghiên cứu ở nước ngoài trong hai đối tác học qTEM khác nhau + hai tháng thực tập quốc gia hoặc quốc tế 1 Trong học kỳ trao đổi sinh viên sẽ tham dự các khóa học qTEM liên quan trong khi đồng thời thỏa mãn các yêu cầu mức độ FEP. Giấy chứng nhận qTEM là một bổ sung cho Văn bằng thạc sĩ FEP của.

Giấy chứng nhận qTEM là một bổ sung cho Văn bằng thạc sĩ FEP của.

QTEM Partners học là Monash Business School, Solvay Brussels School of Economics và Quản lý - ULB, HEC Montreal, Université de Lausanne, Đại học Chiết Giang, Goethe-Universität Frankfurt, EDHEC Business School, Hanken Trường Kinh tế, Luiss Guido Carli, Đại học Waseda, Universiteit Van Amsterdam, BI Norwegian Business School, Université de Paris Dauphine, Đại học Hạ Môn, Exeter Business School, Esca Business School, Politecnico di Milano, TUM - Tecnische Universität München.

QTEM Corporate Đối tác là Accenture, ABInBev, FIRM Viện Frankfurt cho quản lý rủi ro và tiết chế, EY, Gruppo Telecom Italia, giải pháp McKinsey, Millennium BCP, PWC, Real Impact Analytics, SAS và Tokio Marine & Fire Insurance Michido.

Cập nhật lần cuối Tháng Một 2017

Giới thiệu về trường

FEP is the School of Economics and Management of the University of Porto. University of Porto is one of the most prestigious Higher Education Institutions in Portugal and Europe, and highly ranked wor ... Đọc thêm

FEP is the School of Economics and Management of the University of Porto. University of Porto is one of the most prestigious Higher Education Institutions in Portugal and Europe, and highly ranked worldwide. Within its 14 schools and research units, the University of Porto has 30,000 students – of which 3,500 are international students - and close to 2,300 teachers and researchers. Đọc ít hơn