Phát triển bền vững trong thời trang và Creative Industries (MA)

chiến lược thiết kế bền vững và phương pháp quản lý trong các ngành công nghiệp sáng tạo để phát triển - từ bền vững chương trình Thạc sĩ trong thời trang và Creative Industries là tác nhân thay đổi mà làm thay đổi toàn diện trong các ngành công nghiệp sáng tạo với, cách tiếp cận phát triển bền vững theo định hướng toàn diện.

chương trình độc đáo này là nhằm vào cả các nhà thiết kế sáng tạo và quản lý giải pháp định hướng người có một nhận thức về nguồn lực và sinh thái hơn muốn vị trí của đạo đức, xã hội và bền vững về mặt kinh tế.

Chương trình Thạc sĩ bao gồm bốn lĩnh vực chính của nghiên cứu "Chiến lược thiết kế bền vững", "Sản xuất bền vững và Dệt may", "Tiếp thị bền vững và kinh doanh" và "Thiết kế Nhân chủng học bền vững". Khám phá sự phát triển thiết kế và xu hướng mà đối phó với nguồn gốc của các nguồn tài nguyên và các tài liệu và tái chế của họ, học hỏi khái niệm về sản xuất bền vững và tiêu thụ bền vững - và trở thành một chuyên gia trong quản lý môi trường và xã hội.

Hội thảo, các chuyến đi thực địa và các dự án thiết thực thúc đẩy sự tương tác và hiểu biết về ngành công nghiệp quốc tế.

"Điều gì làm nên sự khác biệt?" Họ được khuyến khích để phát triển tầm nhìn của mình và chiến lược thiết kế để đạt được mô hình bền vững và thực hiện chúng.

triển vọng nghề nghiệp

Họ có chuyên môn để hỗ trợ các công ty trong thời trang, phim ảnh, âm nhạc, và ngành công nghiệp văn hóa thực hiện việc chuyển đổi danh mục sản phẩm của mình và tổ chức. Làm việc như một nhà thiết kế bền vững cho nhãn của mình hoặc làm việc như một người quản lý sản phẩm quản lý theo định hướng hoặc người quản lý CSR trong ngành công nghiệp dệt may và quần áo và các công ty khác trong ngành công nghiệp sáng tạo. Trở thành một người lái xe của sự đổi mới và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Tiếng Đức

Xem 2 các khóa học tại AMD Akademie Mode & Design »

Cập nhật lần cuối Tháng Chín 23, 2018
Khóa học này là ở trường
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
725 EUR
mỗi tháng EU, EUR 775 mỗi tháng, không thuộc EU.
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ