Nhân học và Thay đổi Xã hội Các chương trình Thạc sỹ và Tiến sĩ

Chung

Chương trình mô tả

Nhân chủng học và Thay đổi Xã hội và Thạc sỹ Chương trình

Nhân chủng học và Thay đổi xã hội là một bộ phận nghiên cứu sáng tạo nhỏ, sáng tạo với trọng tâm đặc biệt về học bổng hoạt động, nghiên cứu chiến binh và thay đổi xã hội. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với phương pháp nghiên cứu dân tộc học giải thể các rào cản truyền thống giữa nghiên cứu và hoạt động chính trị, giữa người trong cuộc và người ngoài, và giữa các nhà nghiên cứu và các nhân vật chính. Dân tộc học là một công cụ cho "tạo ra các điều kiện chúng tôi mô tả." Chúng tôi tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu để khám phá các lựa chọn và khả năng thay đổi xã hội hiện có.

Sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ học cách áp dụng các hành động trực tiếp hành động vào quá trình nghiên cứu với sự hỗ trợ của giảng viên tài năng. Chúng tôi đặt ra để tạo ra các điều kiện chúng tôi mô tả khi nghiên cứu của chúng tôi bắt đầu thể hiện các giá trị của thế giới chúng tôi muốn tạo ra.

Giới thiệu về Chương trình

Chương trình của chúng tôi thường xuyên tổ chức các bài giảng, hội thảo và hội thảo về các vấn đề công bằng xã hội khác nhau, tập hợp các học giả, nhà hoạt động và nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chương trình có ấn bản sách riêng của mình- Kairos- với các nhà xuất bản PM Press. Nhân chủng học và thay đổi xã hội được liên kết với Benemérita Universidad Autónoma ở Mexico, do đó, sinh viên thông thạo tiếng Tây Ban Nha có thể tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ ở đó. Bộ phận của chúng tôi cũng là một thành viên của Mạng lưới lý thuyết dân tộc học của HAU, một mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và nhân chủng học quốc tế

Chương trình thạc sĩ Nhân học và Thay đổi Xã hội mất hai năm, và bao gồm các môn học vào các ngày trong tuần vào mùa xuân và mùa thu. Chương trình tiến sĩ bao gồm hai năm học, cộng với các kỳ thi và luận văn. Sinh viên có thể theo học một chương trình bán thời gian với sự tư vấn của cố vấn học tập.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

California Institute of Integral Studies (CIIS) is an innovative, forward-thinking university based in San Francisco, California.

California Institute of Integral Studies (CIIS) is an innovative, forward-thinking university based in San Francisco, California. Đọc ít hơn