NÊN KINH TÊ là một lĩnh vực kiến ​​thức cần thiết trong nhiều lĩnh vực của đời sống công cộng - chính trị, kinh tế. Tốt nghiệp quản trị cho sinh viên khả năng để phân tích và giải thích hiện tượng và các quá trình kinh tế (cả về quy mô kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô).

Chuyên ngành

Kinh tế kinh doanh

Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành "Kinh doanh Kinh doanh" có năng lực kinh tế nói chung và một số năng lực chuyên môn, đặc biệt là:

 • họ biết và hiểu và có thể mở rộng kiến ​​thức về cơ chế kinh tế cơ bản, hành vi nghề nghiệp, tổ chức việc làm, quản lý nhóm, đào tạo và phân tích quản lý sản xuất kinh doanh;
 • họ có thể sử dụng kiến ​​thức của họ để lập kế hoạch phát triển kinh doanh mới, phân tích tiềm năng cạnh tranh của các công ty đã có, xây dựng khuyến nghị cho sự phát triển của các thực thể kinh doanh hiện có;

Phân tích kinh tế và kế toán

Sinh viên tốt nghiệp của trình độ chuyên môn này có những kỹ năng cho phép họ:

 • tự giữ sổ sách kế toán và thay mặt cho các công ty khác;
 • chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính;
 • hợp tác với người giới thiệu, vận hành hệ thống máy tính hỗ trợ kế toán, tài chính trong công ty;
 • hợp tác với các nhân viên kỹ thuật của công ty để tối ưu hóa quá trình sản xuất;
 • thực hiện phân tích tài chính quy trình đầu tư, bao gồm chuẩn bị các dự báo kinh tế cho các dự án kinh tế kế hoạch cùng với bộ phận kỹ thuật.

Công việc và sự nghiệp

 • Văn phòng hành chính
 • Kiểm toán / Thuế
 • BHP
 • Tư vấn
 • Cơ quan nhà nước
 • Địa ốc
 • quan hệ công chúng
 • Cơ quan thuế
 • Quản trị công
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Văn phòng kế toán
 • nguồn nhân lực
 • Kiểm soát
 • Dịch vụ khách hàng
 • dịch vụ dân sự
 • Văn phòng tuyển dụng
 • Chuyên viên phân tích
 • Ngân hàng
 • Kinh doanh
 • Các cơ quan quản lý hành chính
 • tiếp thị
 • Các tổ chức phi chính phủ
 • BẢO HIỂM
 • Sự công bằng
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
1,250 EUR
mỗi học kỳ.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date