Thế giới từ một góc độ khác nhau

vật lý ứng dụng có một cái nhìn khác nhau về thế giới xung quanh chúng ta. Hiện tượng vật lý trở thành những thách thức, những câu hỏi thú vị để điều tra và phân tích. Nhưng là một nhà vật lý áp dụng bạn đi thêm một bước nữa, bằng cách áp dụng kiến ​​thức của bạn về các hiện tượng trong phát triển công nghệ mới. Trong nhiều trường hợp, đây là những dự án đầy tham vọng, trong đó làm việc theo nhóm với những người thuộc các ngành khác là yếu tố trung tâm.

chương trình học của Thạc sĩ

chương trình văn bằng Thạc sĩ Vật lý ứng dụng cung cấp cho bạn cơ hội để tham gia vào các hiện tượng vật lý, công nghệ mới và phương pháp đo. Đây là dựa trên các ứng dụng kỹ thuật của các nguyên tắc vật lý trong các lĩnh vực đa dạng nhất. Khóa học bao gồm một phạm vi rộng của các tập, do đó bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để áp dụng kiến ​​thức khoa học kỹ thuật của bạn trong một môi trường nghiên cứu. Các bộ phận Vật Lý Ứng Dụng opts cho một cách tiếp cận tích hợp để giảng dạy và nghiên cứu ở một mức độ cạnh tranh quốc tế.

Các bộ phận Vật lý ứng dụng chịu trách nhiệm về chương trình học thạc sĩ này. Sau khi hoàn tất thành công chương trình học thạc sĩ bạn được phép sử dụng danh hiệu Thạc sĩ hàn lâm Khoa học (MSc).

công nhận NVAO

Chương trình này được pháp luật công nhận và công nhận bởi các tổ chức công nhận của Hà Lan và vùng Flanders (NVAO).

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 19 các khóa học tại Eindhoven University of Technology »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date