60687_binary-2372131__340.jpg

Chương trình này nghiên cứu sâu về các nguyên tắc của Thiết kế web và truyền đạt tất cả các kỹ năng cần thiết và kiến ​​thức cần thiết để tạo ra các nhà thiết kế và phát triển web thành công, chuyên nghiệp. Học sinh học cách thiết kế và phát triển các trang web chất lượng cao, thân thiện với người dùng, hiệu quả và hấp dẫn.

Chế độ chuyển phát

Trực tuyến và thông qua Học tập mở được hỗ trợ.

Yêu cầu đầu vào

 • Việc nhập học thường xuyên vào chương trình Thạc sĩ đòi hỏi phải có bằng Cử nhân được công nhận.
 • Các ứng viên có bằng thạc sĩ được công nhận cũng sẽ được xem xét nhập học.
 • HND Người có liên quan có kinh nghiệm làm việc có liên quan tốt (sau khi tốt nghiệp) có thể được xem xét nhập cảnh.
 • Trình độ tiếng Anh (nếu bằng Cử nhân không được dạy bằng tiếng Anh).
 • Cập nhật CV.
 • Một thư giới thiệu chính thức (hoặc là Học thuật hoặc Kinh doanh).
 • Tuyên bố cá nhân (tối thiểu 500 từ).
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân.

Pathway

 • UU-FNT-203-ZM Giới thiệu bằng thạc sĩ
 • Mô-đun cảm ứng UU-Msc-IND100-ZM
 • Thiết kế UU-MWD-500 cho nội dung web
 • Quản lý nội dung UU-MWD-510
 • UU-MWD-520 Nghệ thuật ứng dụng cho Web
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng UU-MWD-630
 • UU-MWD-640 Truyền thông xã hội và SEO
 • Lập trình và viết mã UU-MWD-650
 • Bảo mật mạng UU-MWD-760
 • UU-MWD-770 Công nghệ web
 • Dự án UU-MWD-780
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 2 các khóa học tại Unicaf University (ZM) »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date