Msc Trong Kỹ Thuật Và Quản Lý Hệ Thống Sản Xuất

Chung

Chương trình mô tả

Mô tả khóa học

Chu trình 2 trong Kỹ thuật và Quản lý Hệ thống Sản xuất, Atlântica , một khóa học nhằm cung cấp, thông qua một phương pháp khoa học, đào tạo vững chắc, nâng cao và cập nhật, nâng cao kiến ​​thức trong quản lý sản xuất công nghiệp, để tạo ra các chuyên gia có tay nghề cao có kỹ năng trong lĩnh vực này và có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến các ứng dụng công nghiệp hoặc theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học này.

Mục đích là học sinh đạt được các kỹ năng để có thể tiếp tục phát triển và áp dụng, độc lập, kiến ​​thức có được, trở thành tài sản quan trọng trong các công ty công nghiệp hoặc các cơ sở học tập, nơi họ sẽ phát triển hoạt động quản lý công nghệ và đổi mới.

Chu kỳ nghiên cứu cũng tìm cách thu hút sinh viên từ các khóa đào tạo khác được giảng dạy ở các tổ chức giáo dục đại học khác và các chuyên gia trong các lĩnh vực Quản lý và Kỹ thuật (Hàng không, Ô tô, v.v.) muốn chuyên về quản lý công nghệ và tiến bộ trong hệ thống phân cấp ra quyết định trong các công ty.

Chu kỳ nghiên cứu hiện tại nhằm cung cấp cho học sinh khả năng phát triển công việc tự trị của tôi

Người nhận

Họ có thể nộp đơn xin nhập học vào chu kỳ 2 của các nghiên cứu dẫn đến bằng thạc sĩ:

  • người có bằng cử nhân hoặc tương đương pháp lý;
  • những người nắm giữ một bằng cấp cao hơn ở nước ngoài, được công nhận là đáp ứng các mục tiêu của mức độ licenciado bởi Hội đồng khoa học của Thầy;
  • chủ sở hữu của một trường học, chương trình giảng dạy khoa học hoặc chuyên nghiệp được công nhận là chứng thực năng lực của Hội đồng khoa học của Thạc sĩ để thực hiện chu trình nghiên cứu này.

Thời khóa biểu

  • Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10
  • Thứ Năm 5:30 chiều-10: 30 chiều
  • Thứ Sáu 16h-22h
  • Thứ Bảy 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều
Cập nhật lần cuối Tháng 11 2018

Giới thiệu về trường

A Atlântica nasceu em 1996 como instituição de interesse público, que procurava ser uma referência orientada para a criação, transmissão e difusão do saber, da ciência e da tecnologia através da artic ... Đọc thêm

A Atlântica nasceu em 1996 como instituição de interesse público, que procurava ser uma referência orientada para a criação, transmissão e difusão do saber, da ciência e da tecnologia através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. Đọc ít hơn