Msc động vật học

Chung

Chương trình mô tả

Là một phần của một nhóm nghiên cứu khoa học truyền tải các quá trình của khoa học hiện đại. Chương trình thạc sĩ bao gồm các kiến ​​thức sâu sắc của một số nhóm động vật và các ứng dụng chuyên nghiệp của các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong các lĩnh vực hình thái công nghệ cao, hình ảnh và sinh học phân tử.

s

Tùy thuộc vào các khóa học được lựa chọn trong suốt chương trình thạc sĩ, bạn có thể tiếp tục với một chương trình tiến sĩ / tiến sĩ hoặc làm việc trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

  • nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học, viện bảo tàng và các viện nghiên cứu khác;
Cập nhật lần cuối Tháng Mười một 2017

Giới thiệu về trường

The University of Vienna was founded in 1365. It is the oldest university in the German-speaking world and one of the largest in Central Europe. Currently, about 91.000 students are enrolled at the Un ... Đọc thêm

The University of Vienna was founded in 1365. It is the oldest university in the German-speaking world and one of the largest in Central Europe. Currently, about 91.000 students are enrolled at the University of Vienna. 179 courses can be taken, of which 56 are Bachelor Programmes, 112 Master Programmes, 3 Diploma Programmes and 8 PhD Programmes. Đọc ít hơn