Là một phần của một nhóm nghiên cứu khoa học truyền tải các quá trình của khoa học hiện đại. Chương trình thạc sĩ bao gồm các kiến ​​thức sâu sắc của một số nhóm động vật và các ứng dụng chuyên nghiệp của các phương pháp nghiên cứu cụ thể trong các lĩnh vực hình thái công nghệ cao, hình ảnh và sinh học phân tử.

s

Tùy thuộc vào các khóa học được lựa chọn trong suốt chương trình thạc sĩ, bạn có thể tiếp tục với một chương trình tiến sĩ / tiến sĩ hoặc làm việc trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

  • nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học, viện bảo tàng và các viện nghiên cứu khác;
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Tiếng Đức

Xem 4 các khóa học tại University of Vienna »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
Free
Deadline
Trường liên hệ
Application period from 7 January until 5 February 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Application period from 7 January until 5 February 2019
Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Application period from 7 January until 5 February 2019
End Date