Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Xuất bản Báo chí

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Xuất bản Báo chí

Một bằng Thạc sĩ là một bằng cấp học thuật được trao cho những cá nhân thành công biểu thị một mức độ cao hơn về chuyên môn. Có hai loại chính của Thạc sĩ - giảng dạy và nghiên cứu.

Nghiên cứu về báo chí phát sóng tập trung vào cách nghiên cứu, điều tra và chuyển tải tin tức điện tử một cách có trách nhiệm cho người xem hoặc người nghe. Trọng tâm bao gồm podcast, phim tài liệu, chương trình phát thanh và bài viết trên internet.

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Chương trình Thạc sĩ về Xuất bản Báo chí Học từ xa

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Xuất bản Báo chí distance.  Hãy thử MSc Xuất bản Báo chí Học từ xa thay vào đó.
Xuất bản Báo chí

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây