MASTERSTUDIES

Trang 2 của 4, <small>Xem 51 Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian ở Medford Hoa Kỳ</small>

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Thu nhập một Sư Phụ yêu cầu hai năm học sau khi kiếm được một Cử nhân. mức độ tiên tiến này có thể giúp học sinh để đạt được mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của mình, như sự khắc nghiệt của Thạc sĩ chương trình giúp đỡ sinh viên đào tạo các kỹ năng và kiến ​​thức họ cần hạ sự nghiệp của những giấc mơ của họ.

 

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Medford là một quận lỵ của Quận Jackson và được đặt tên sau khi một kỹ sư David Loring, s nhà thị trấn Medford. Trong năm 2013, khoa giáo dục đại học đã tăng đa tạp so với thập kỷ qua. Alba Park, gấu Creek Park, một Claire Hanley vườn ươm, Medford Carnegie thư viện, Roxy Ann cao điểm và công viên Prescott là những nơi đến thăm công việc của thành phố.

Thạc sĩ 16-30 (/51). Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian ở Medford ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Thạc Sĩ Kỹ Thuật Cơ Khí

Tufts University - School of Engineering
MSc
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Mục tiêu của chương trình Thạc sỹ Khoa học là cung cấp cho sinh viên một cơ hội để tăng cường nền tảng kỹ thuật của họ để theo đuổi sự nghiệp thành công thành công trong nghiê ...

Đọc thêm

Msc Trong Kỹ Thuật Năng Lượng Gió Ngoài Khơi

Tufts University - School of Engineering
MSc
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình MS trong Kỹ thuật Năng lượng Gió ngoài khơi được cung cấp thông qua Bộ Kỹ thuật Môi trường và Dân dụng. Chương trình này cung cấp đào tạo cấp sau đại học về kỹ th ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Phát triển hệ thống phần mềm

Tufts University - School of Engineering
MSc
Tháng 8 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
15 Tháng 3 2021
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên Phát triển Hệ thống Phần mềm tham gia một trong những ngành nghề phát triển nhanh nhất trong công nghệ hiện nay. Tìm hiểu cách thiết kế, xây dựng và kiểm tra các chư ...

Đọc thêm

Thạc sĩ kinh điển

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình thạc sĩ về Kinh điển tại Tufts được thiết kế dành cho sinh viên muốn vượt qua trình độ cử nhân để đạt được kiến thức rộng hơn và sâu hơn về kinh điển cho một hoặc ...

Đọc thêm

Thạc sĩ kinh điển với giấy phép giảng dạy

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2&nbsp;-&nbsp;3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình thạc sĩ về Kinh điển với cấp phép giảng dạy cho phép sinh viên theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về thế giới cổ điển vượt quá trình độ cử nhân và đồng thời có được ...

Đọc thêm

Thạc sĩ nhân văn số

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Trong chương trình Nhân văn số, bạn sẽ học cách xây dựng các dự án nghiên cứu giải quyết các câu hỏi trên toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu tiền hiện đại trong khi sử dụng và phát t ...

Đọc thêm

Thạc sĩ về lãnh đạo đa dạng và bao gồm

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Trong chương trình Lãnh đạo đa dạng và bao gồm, bạn sẽ tìm hiểu các lý thuyết học thuật và các công cụ thực tiễn để thực hiện các thay đổi về thể chế nhằm thúc đẩy tính đa dạn ...

Đọc thêm

Thạc sĩ nghiên cứu giáo dục

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình MA tập trung liên ngành về Nghiên cứu Giáo dục do Bộ Giáo dục cung cấp. Mức độ linh hoạt này hỗ trợ những sinh viên quan tâm đến việc nâng cao chuyên môn của họ t ...

Đọc thêm

MA trong Lịch sử

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

MA về Lịch sử là một chương trình nhỏ, chọn lọc nhấn mạnh sự hiểu biết so sánh về quá trình lịch sử. Nó được tổ chức xung quanh thông tục trong các chủ đề so sánh và khu vực, ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tàng

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình thạc sĩ trong lịch sử và bảo tàng kết hợp các nghiên cứu về lịch sử của một khu vực hoặc khu vực cụ thể với đào tạo chuyên nghiệp cho sự nghiệp trong lĩnh vực bảo ...

Đọc thêm

Thạc sĩ giáo dục bảo tàng

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Giáo dục Bảo tàng, do Bộ Giáo dục cung cấp, được thiết kế cho những người quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong nghệ thuật, lịch sử, khoa học và bảo tàng dà ...

Đọc thêm

MA trong âm nhạc

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên Thạc sĩ Âm nhạc có cơ hội duy nhất để nghiên cứu rộng rãi về năm lĩnh vực phụ thú vị - sáng tác, chỉ huy, dân tộc học, âm nhạc học và lý thuyết - trong khi được đào ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Triết học

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Văn học về Triết học lâu năm được xếp hạng cao nhất của loại hình này ở Hoa Kỳ. Nó có một thành tích xuất sắc trong việc đưa sinh viên của mình vào các chương trình Ti ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Chính sách và Quy hoạch đô thị và môi trường

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình MA được công nhận tại Bộ Quy hoạch và Chính sách Môi trường và Đô thị (UEP) tại Tufts chuẩn bị cho một thế hệ lãnh đạo mới - 'những người có tầm nhìn thực tế' - n ...

Đọc thêm

MA / Ed.S. trong tâm lý học

Tufts University - Graduate School of Arts and Sciences
MA
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Tâm lý học trong ba năm bao gồm hai mươi bốn khóa học dựa trên lĩnh vực và học thuật dẫn đến bằng Thạc sĩ Nghệ thuật và Chuyên gia Giáo dục (MA / Ed.S.). ...

Đọc thêm