Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế ở Vương quốc Anh

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế ở Vương quốc Anh 2019

Thiết kế

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Nghiên cứu thiết kế là một nền tảng quan trọng đối với các nhà thiết kế quần áo, nhà quy hoạch cảnh quan và đô thị, và các nhà nghiên cứu sản phẩm. Các khóa học này giúp sinh viên có khả năng áp dụng một cách chuyên nghiệp các kiến thức học được vào các lĩnh vực mới trong thiết kế, chẳng hạn như đồ công nghệ có thể mặc được.

Giáo dục tại Vương quốc Anh là một vấn đề phân cấp với mỗi quốc gia của Vương quốc Anh có hệ thống riêng biệt dưới một chính phủ khác nhau: Chính phủ Anh chịu trách nhiệm cho đội tuyển Anh, và Chính phủ Scotland, Chính phủ xứ Wales và Bắc Ireland điều hành chịu trách nhiệm Scotland , Wales và Bắc Ai-len, tương ứng.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cao học Bán thời gian về Thiết kế Tốt nhất ở Vương quốc Anh 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Thiết kế Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.  Hãy thử MSc Thiết kế thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây