Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế nội thất ở Ý

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế nội thất ở Ý 2019

Thiết kế nội thất

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Các Thạc sĩ Thiết kế nội thất là hoàn hảo cho sinh viên tốt nghiệp trẻ hoặc chuyên gia làm việc trong thiết kế và quan tâm đến tham dự một khóa học chuyên môn. Mục tiêu của chương trình là để sản xuất một chất lượng chuyên nghiệp mới bằng cách liên kết các kỹ năng sáng tạo và kỹ thuật. Nội Học viên cao học thiết kế sẽ được giảng dạy kích thích các vấn đề thiết kế thường phải đối mặt trong xã hội hiện đại.

Tên chính thức là Cộng hòa Ý, đất nước được tìm thấy ở miền nam châu Âu. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý và thủ đô giàu văn hóa là Rome. Nhiều người trong số các 's thế giới các trường đại học lâu đời nhất được đặt tại Ý, đặc biệt là Đại học Bologna (thành lập năm 1088). Có ba trường đại học cao cấp với "trường đại học tình trạng ", ba viện có tình trạng các trường Cao đẳng Tiến sĩ, có chức năng đại học và bậc sau đại học.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cao học Bán thời gian về Thiết kế nội thất Tốt nhất ở Ý 2019

Đọc nhiều hơn

Master in Interior Design

ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design
Tại trường Bán thời gian November 2018 Ý Milan

[+]

Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế nội thất Tốt nhất ở Ý. [-]