Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế dịch vụ

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế dịch vụ

Thiết kế dịch vụ

Một bằng Thạc sĩ là một bằng cấp học thuật được trao cho những cá nhân thành công biểu thị một mức độ cao hơn về chuyên môn. Có hai loại chính của Thạc sĩ - giảng dạy và nghiên cứu.

Những người quyết định để nghiên cứu thiết kế dịch vụ thường xuyên tìm hiểu về hậu cần, tâm lý học, nguyên tắc tổ chức, và lý thuyết thiết kế. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra các dịch vụ đáp ứng người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả tổ chức 's.

Chương trình Thạc sĩ về Thiết kế dịch vụ Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Thiết kế dịch vụ.  Hãy thử MSc Thiết kế dịch vụ thay vào đó.
Thiết kế dịch vụ

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây