Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế Thương mại

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Thiết kế Thương mại

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Chương trình Thạc sĩ về Thiết kế Thương mại Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Thiết kế Thương mại.  Hãy thử MSc Thiết kế Thương mại thay vào đó.
Thiết kế Thương mại

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây