MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Tội phạm học ở Châu Đại dương 2020

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Sinh viên muốn tìm hiểu thêm về hành vi phạm tội có thể sẽ muốn theo học ngành tội phạm học. Các môn học có liên quan bao gồm quyền con người, công bằng xã hội, phát triển chính sách, hành vi con người, hệ thống nhà tù, tội phạm, sinh lý phạm tội, và tâm lý học.

Châu Đại Dương bao gồm các đảo phía nam, phía tây và trung tâm Thái Bình Dương, bao gồm cả Melanesia, Micronesia và Polynesia. Thuật ngữ này đôi khi được mở rộng để bao gồm Australia, New Zealand, và quần đảo Mã Lai.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ về Tội phạm học ở Châu Đại dương 2020

2 Kết quả trong Tội phạm học, Châu Đại Dương Filter

Bậc thầy của tội phạm học (chuyên nghiệp)

Bond University
Các khóa học quản lý
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
92 tuần
Khuôn viên trường

Các chương trình Thạc sĩ Tội Phạm (chuyên nghiệp) cung cấp cho sinh viên những kỹ năng phát triển và đào tạo cũng như sự đánh giá học thuật của tội phạm, công lý và các vấn đề ...

Đọc thêm

Bậc thầy của tội phạm

Bond University
Các khóa học quản lý
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
54 tuần
Khuôn viên trường

Các chương trình Thạc sĩ Tội Phạm cung cấp cho bạn phát triển kỹ năng và đào tạo cũng như sự đánh giá học thuật của tội phạm, công lý và các vấn đề pháp lý. ...

Đọc thêm