Filter
Bằng thạc sĩ
Bahrain Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Bán thời gian

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Quản lý Thiết kế ở Bahrain 2019

Độ A thạc sĩ là một mức độ học tập sau đại học. Người ta cũng phải có bằng đại học để áp dụng cho chương trình thạc sĩ. Hầu hết các chủ 's chương trình học sẽ yêu cầu học sinh hoàn thành một bậc thầy ' s luận án hoặc báo cáo nghiên cứu.

Bahrain có thể kết hợp các hệ thống giáo dục tương tự như châu Âu để nâng cao chất lượng giáo dục đại học giữa các sinh viên ở đất nước này. Họ cũng có chương trình trao đổi giáo dục với các học sinh khác trên thế giới. Điều này đã cho phép các tổ chức trường đại học của họ để cung cấp giáo dục quốc tế công nhận.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cao học Bán thời gian về Quản lý Thiết kế Tốt nhất ở Bahrain 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Quản lý Thiết kế, Bahrain

Royal University for Women

Thành lập trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế như một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành để quản lý thiết kế. ... [+]

Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Quản lý Thiết kế Tốt nhất ở Bahrain. Thành lập trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế như một trung tâm nghiên cứu chuyên ngành để quản lý thiết kế. [-]
Bahrain Riffa
September 2019
Bán thời gian
36 giờ
Tại trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh