MASTERSTUDIES

So sánh 34 Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững

Một bằng thạc sĩ trong quản lý bền vững là một chương trình nghiên cứu kinh doanh, tập trung vào phát triển bền vững và quản lý có trách nhiệm. Mục đích của chương trình là để giáo dục học sinh về trách nhiệm xã hội toàn cầu ra quyết định. Kỹ năng ra quyết định như vậy có nghĩa là cho quản lý và phát triển bền vững trong tương lai với mục đích là để tạo ra một sự khác biệt thực sự trong thế giới. Mục đích của chương trình là cung cấp cho sinh viên với một sự kết hợp của kiến ​​thức âm thanh trong kinh doanh và sự hiểu biết về phát triển bền vững. Tương lai bền vững không phải là một lựa chọn cũng không phải là sự lựa chọn, nhưng nó là điều cần thiết. Các thế hệ tương lai của các nhà quản lý tổ chức sẽ phải suy nghĩ lại về hoạt động kinh doanh cho phép cho một sự bền vững về môi trường, phát triển kinh tế, và xã hội. Ngày nay, nhiều tổ chức đã hiểu được tầm quan trọng của quản lý bền vững và nhiều người trong số họ đã bắt đầu thực hiện theo các nguyên tắc của phát triển bền vững trong hoạt động hằng ngày của họ.Các tổ chức kinh doanh đang tìm kiếm các nhà quản lý có kiến ​​thức âm thanh trong phát triển bền vững. Một bằng thạc sĩ trong quản lý bền vững là một chương trình được thiết kế cho các chuyên gia trong các công ty, các cơ quan phi lợi nhuận và chính phủ, trong đó yêu cầu kiến ​​thức và thực hành bền vững. Học sinh học cách áp dụng các giải pháp sáng tạo và hiện đại cho một nền kinh tế bền vững, xã hội và môi trường. Mục đích của chương trình thạc sĩ trong quản lý bền vững là cung cấp giáo dục theo định hướng chuyên nghiệp sẽ giải quyết những thách thức phát triển bền vững phải đối mặt với các tổ chức hiện hành với các mẫu phức tạp.

34 Kết quả trong Phát triển môi trường bền vững Filter

Thạc sĩ về cơ sở hạ tầng và thành phố xanh: Quản lý dịch vụ nước, giao thông, năng lượng, chất thải và thoát nước bền vững

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
MSc
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
15 Tháng 4 2021
Anh
Khuôn viên trường

Theo dõi chuyên môn này tập trung vào cách chính quyền địa phương có thể quản lý, tài trợ và cung cấp cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ chất lượng trong khi cải thiện hiệu suấ ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Sinh học Bảo tồn

Victoria University of Wellington
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
9&nbsp;-&nbsp;18 tháng
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Tác động của con người, mất đa dạng sinh học và nhận thức ngày càng tăng về thay đổi môi trường làm cho sinh học bảo tồn trở nên quan trọng hơn mỗi ngày. ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học và Quản lý Nước

Utrecht University
MSc
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ hai năm về Khoa học và Quản lý Nước sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết chuyên sâu về các kỹ thuật quản lý nước hiện đại và các chính sách về nước từ quan điểm ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học Môi trường

Umeå University - Faculty of Science and Technology
MSc
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Môi trường một năm nhằm phát triển năng lực của bạn trong việc xử lý các vấn đề môi trường. Bạn sẽ nghiên cứu các vấn đề môi trường từ góc độ kho ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học môi trường - Quản lý môi trường

Universidad Ana G. Méndez – Recinto de Gurabo
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
5 học kỳ
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Chương trình này nhấn mạnh vào việc quản lý, bảo tồn hệ sinh thái, động vật hoang dã và đa dạng sinh học; Nó bao gồm tổng cộng 35 tín chỉ, trong đó 17 tín chỉ dành riêng cho c ...

Đọc thêm

Bậc thầy nâng cao về tính bền vững của nước: Tích hợp công nghệ và các giải pháp dựa trên thiên nhiên (Think Water) (ThS)

University of Antwerp
MSc
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này học cách đóng góp độc lập để phát triển kiến thức, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực công nghệ nước, giải pháp dựa trên thiên nhiên và qu ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Bền vững

École Polytechnique
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Bền vững cung cấp chuyên môn kỹ thuật thực tế về các vấn đề môi trường bao gồm các quy trình chẩn đoán, xử lý và định giá ô nhiễm đ ...

Đọc thêm

Phát triển đồng bằng sông (ThS)

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
MSc
<
Toàn thời gian
<
18 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Do biến đổi khí hậu và sự gia tăng dân số thế giới ở khu vực đồng bằng, chúng tôi phải đối mặt với các vấn đề xã hội cấp bách. Trong quá trình phát triển đồng bằng sông, bạn s ...

Đọc thêm

Thạc Sĩ Nước và Vệ Sinh Cho Sự Phát Triển

Cranfield University
MSc
Tháng 10 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
30 Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Mặc dù nhiều tiến bộ đã được thực hiện trong ba thập kỷ qua, vẫn còn hơn một tỷ người thiếu quyền tiếp cận nguồn cung cấp nước an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng; và h ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Môi trường với chuyên ngành Đánh giá và Quản lý Rủi ro Môi trường

Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Cupey
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
5 học kỳ
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Nó chuẩn bị cho sinh viên xác định, đánh giá và quản lý rủi ro độc tính hoặc nghề nghiệp ở người và trong hệ sinh thái. Phân tích các tình huống giả thuyết về sự phân tán chất ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học vì sự phát triển bền vững

Linköping University
MSc
Tháng 8 2021
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Hãy là một phần của giải pháp cho một tương lai bền vững! Tương lai cần các giải pháp bền vững cho các thách thức xã hội. Chương trình này cung cấp một cách tiếp cận liên ngàn ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học, Chính sách và Xã hội Bền vững

Maastricht University, ICIS
MSc
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Phát triển bền vững - hòa hợp các mục tiêu phát triển của xã hội với các giới hạn môi trường của hành tinh trong thời gian dài - đã nổi lên như một trong những thách thức trun ...

Đọc thêm

Thạc sĩ về phát triển núi bền vững

University of the Highlands and Islands
MSc
Tháng 9 2021
<
Bán thời gian
<
2&nbsp;-&nbsp;6 năm
Anh
Trực tuyến

Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt thực sự đối với sự bền vững của các vùng núi, khóa học sau đại học về Phát triển Núi bền vững này là dành cho bạn. Nó được công nhận toàn cầu như ...

Đọc thêm

Bậc thầy trong vụ cháy rừng. Khoa học và quản lý tích hợp (đa dạng)

Universidad de Leon
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
3 học kỳ
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Chúng tôi đào tạo nhân viên có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu xã hội về quản lý khẩn cấp cháy rừng

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học Môi trường và Khoa học Bền vững

Lund University
MSc
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu Môi trường và Khoa học Bền vững (LUMES) trang bị cho các tác nhân thay đổi các công cụ để giải quyết các thách thức về tính bền vững. Chương ...

Đọc thêm