MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững ở Israel 2021

Để có được thành công một trình độ Thạc sĩ, bạn sẽ cần phải có được một số tín chỉ bằng cách thông qua các mô-đun cá nhân. Thạc sĩ giảng dạy hầu hết sẽ có một số mô-đun lõi mà bạn phải đi và vượt qua để có được trình độ chuyên môn. Đánh giá của Thạc sĩ nghiên cứu là hầu như luôn luôn hoàn toàn bởi một module luận án duy nhất, dự án.

Trên các cạnh cắt của các viện nghiên cứu kinh doanh, quản lý bền vững cung cấp một thay thế cho các mức độ kinh doanh điển hình. Các lĩnh vực kết hợp các nghiên cứu về hoạt động kinh doanh với những tính bền vững để học cách lãnh đạo công ty mà làm cho việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực trong khi vẫn đang được âm thanh kinh tế.

Chính thức được gọi là Nhà nước Israel, đất nước nói hai ngôn ngữ tiếng Do Thái hoặc Ả Rập. Các cấp học trong cả nước được chia thành tiểu học, trung học và đại học. Đất nước có một số trường đại học đào tạo chuyên nghiệp.

Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững Hàng đầu ở Israel 2021

1 Kết quả trong Phát triển môi trường bền vững, Israel Filter

Bằng thạc sỹ về Sinh thái học, Bảo tồn và Quản lý

Ben-Gurion University of the Negev
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Một chương trình chung của Khoa Khoa học Đời sống và Trường Nghiên cứu Sa mạc ở Albert Katz

Đọc thêm