MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững ở Úc 2021

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Quản lý bền vững kết hợp các nghiên cứu của cả doanh nghiệp và thực tiễn của phát triển bền vững. Khái niệm này là để tìm hiểu làm thế nào để quản lý một công ty trong một cách đó là bền vững, hiện sử dụng hợp lý các nguồn lực và cân bằng cần thiết cho thành công tài chính với mục tiêu đưa ra quyết định về môi trường.

Úc giáo dục chủ yếu là trách nhiệm của chính phủ. Chính phủ tài trợ cho đầy đủ giáo dục đại học công lập trong khi đó một phần tài trợ cho giáo dục đại học tư nhân.Úc là một quốc gia tiếng Anh nói, hầu hết các sinh viên đến từ các nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên thường rất thích học tập tại đất nước này

Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững Hàng đầu ở Úc 2021

2 Kết quả trong Phát triển môi trường bền vững, Úc Filter

Bậc thầy của môi trường bền vững và quy hoạch

Bond University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
72 tuần
Khuôn viên trường

Chương trình này cung cấp cho hai chuyên ngành: Quản lý môi trường hoặc thiết kế đô thị và quy hoạch.

Đọc thêm

Bậc thầy của môi trường bền vững và quy hoạch (chuyên nghiệp)

Bond University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
92 tuần
Khuôn viên trường

Các Thạc sĩ môi trường bền vững và chương trình kế hoạch (Professional) tập trung vào quản lý môi trường cũng như thiết kế & quy hoạch đô thị. ...

Đọc thêm