MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững 2021 ở Robina ở Úc

Những lợi ích của một thạc mở rộng ra ngoài cải thiện tiềm năng thu nhập của bạn. Họ có thể cung cấp cho bạn với các kỹ năng cá nhân và chuyên nghiệp để đẩy nhanh tiến độ phát triển của bạn. Họ cũng là một cơ hội để phân biệt mình khỏi các đồng nghiệp của bạn, nhiều người trong số họ sẽ có trình độ A-level và học tương tự.

Trên các cạnh cắt của các viện nghiên cứu kinh doanh, quản lý bền vững cung cấp một thay thế cho các mức độ kinh doanh điển hình. Các lĩnh vực kết hợp các nghiên cứu về hoạt động kinh doanh với những tính bền vững để học cách lãnh đạo công ty mà làm cho việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực trong khi vẫn đang được âm thanh kinh tế.

Úc là một quốc đảo và lục địa của bán cầu nam, trong Tây Thái Bình Dương, một thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ về Phát triển môi trường bền vững ở Robina ở Úc 2021

2 Kết quả trong Phát triển môi trường bền vững, Robina Filter

Bậc thầy của môi trường bền vững và quy hoạch

Bond University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
72 tuần
Khuôn viên trường

Chương trình này cung cấp cho hai chuyên ngành: Quản lý môi trường hoặc thiết kế đô thị và quy hoạch.

Đọc thêm

Bậc thầy của môi trường bền vững và quy hoạch (chuyên nghiệp)

Bond University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
92 tuần
Khuôn viên trường

Các Thạc sĩ môi trường bền vững và chương trình kế hoạch (Professional) tập trung vào quản lý môi trường cũng như thiết kế & quy hoạch đô thị. ...

Đọc thêm