Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Pháp luật Nghề nghiệp

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Pháp luật Nghề nghiệp

Pháp luật Nghề nghiệp

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Các nghiên cứu luật chuyên nghiệp tập trung vào sự phức tạp của hệ thống pháp luật và chuẩn bị cho sinh viên thực hành pháp luật. Khu vực nghiên cứu này thường khám phá các vấn đề về hiến pháp, luật pháp và xã hội, và hệ thống pháp luật đã thay đổi theo thời gian như thế nào.

Mặc dù tôi tham dự các lớp học trực tuyến xa xôi, một số trường đại học tổ chức bắt đầu tại một số địa điểm. Bạn thậm chí có thể ngưng dùng các lớp học trong nhiều tuần lễ trong năm mà không thu hồi và không có ném cho vay học sinh của bạn vào trả nợ. Đó là một cuộc tranh luận mạnh mẽ nhiều người nhìn vào khi đăng ký tham gia trong khoảng cách các lớp học.

Chương trình Thạc sĩ về Pháp luật Nghề nghiệp Học từ xa

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Pháp luật Nghề nghiệp distance.  Hãy thử MSc Pháp luật Nghề nghiệp Học từ xa thay vào đó.
Pháp luật Nghề nghiệp

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây