Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Pháp luật Nghề nghiệp

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Pháp luật Nghề nghiệp

Pháp luật Nghề nghiệp

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Các nghiên cứu về luật chuyên nghiệp được thiết kế để dạy cho sinh viên những khía cạnh khác nhau của nghề luật sư để chuẩn bị cho việc thực hành luật pháp. Các khóa học có thể bao gồm các chủ đề như nguyên tắc cơ bản của luật pháp, lịch sử pháp lý, luật pháp, luật kinh doanh, hợp đồng và đàm phán.

Chương trình Thạc sĩ về Pháp luật Nghề nghiệp Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Pháp luật Nghề nghiệp.  Hãy thử MSc Pháp luật Nghề nghiệp thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây