Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Pháp luật Nghề nghiệp

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Pháp luật Nghề nghiệp

Pháp luật Nghề nghiệp

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Các khóa học về luật chuyên nghiệp cho sinh viên kiến ​​thức sâu hơn về hệ thống pháp luật. Các khóa học có thể xem xét các luật được diễn giải như thế nào tại các điểm khác nhau trong lịch sử và nghiên cứu các lý thuyết pháp lý khác nhau về tư duy.

Chương trình Thạc sĩ về Pháp luật Nghề nghiệp Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Pháp luật Nghề nghiệp.  Hãy thử MSc Pháp luật Nghề nghiệp thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây