Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Nghiên cứu Thiết kế ở Vương quốc Anh

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Nghiên cứu Thiết kế ở Vương quốc Anh 2019

Nghiên cứu Thiết kế

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Nhiều tổ chức hiện nay đang cần những người có kĩ năng thiết kế để đưa ra các công cụ giải quyết vấn đề tùy biến cho các vấn đề thông thường. Bởi lẽ thiết kế là lĩnh vực có rất nhiều ứng dụng và có thể áp dụng ở nhiều nơi nên các doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn lớn, các tổ chức giáo dục, phi lợi nhuận, và chính phủ đều rất cần các chuyên gia trong lĩnh vực này.  

Vương quốc Anh, Vương quốc Anh là hơn 300 năm tuổi và bao gồm bốn quốc gia thành phần: Anh, Scotland, xứ Wales, và Bắc Ireland. Anh là một trung tâm học tập cho 1.000 năm qua và sở hữu nhiều trường đại học cổ xưa và phân biệt. Sinh viên nước ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể của sinh viên tại các trường đại học Vương quốc Anh.

Bắt đầu ngay hôm nay Các Chương trình Cao học Bán thời gian về Nghiên cứu Thiết kế Tốt nhất ở Vương quốc Anh 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Nghiên cứu Thiết kế Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.  Hãy thử MSc Nghiên cứu Thiết kế thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây