MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật quốc tế ở Cộng hòa Dân chủ Công gô 2020/2021

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Những sinh viên muốn tìm hiểu về văn hóa ẩm thực đặc trưng và vui chơi giải trí có thể thưởng thức đi học tại Congo DRC (Zaire), là thức ăn và âm nhạc là hai trong số các nước 's thú tiêu khiển phổ biến nhất. Hàng trăm dân tộc khác nhau gọi là nhà nước, và tiếng Pháp là phổ biến nhất trong số 242 ngôn ngữ nói.

Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật quốc tế Hàng đầu ở Cộng hòa Dân chủ Công gô 2020/2021

1 Kết quả trong Nghiên cứu luật quốc tế, Cộng hoà Dân chủ Congo Filter

Bậc thầy của pháp luật: tư pháp và pháp luật tư nhân, luật nhân đạo quốc tế

Université Francophone du Congo
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
Người Pháp
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Luật: Luật tư nhân và tư pháp, Luật nhân đạo quốc tế

Đọc thêm