MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật quốc tế ở châu Phi 2020/2021

Độ A thạc sĩ là một mức độ học tập sau đại học. Người ta cũng phải có bằng đại học để áp dụng cho chương trình thạc sĩ. Hầu hết các chủ 's chương trình học sẽ yêu cầu học sinh hoàn thành một bậc thầy ' s luận án hoặc báo cáo nghiên cứu.

Châu Phi là một lục địa của 53 quốc gia độc lập và một pha trộn phong phú của các dân tộc bản địa, văn hóa, kinh tế và lịch sử. Châu Phi là châu lục lớn thứ hai trên thế giới.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật quốc tế ở châu Phi 2020/2021

1 Kết quả trong Nghiên cứu luật quốc tế, Châu Phi Filter

Bậc thầy của pháp luật: tư pháp và pháp luật tư nhân, luật nhân đạo quốc tế

Université Francophone du Congo
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
Người Pháp
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Luật: Luật tư nhân và tư pháp, Luật nhân đạo quốc tế

Đọc thêm