So sánh 2 Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật dân sự

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  Liên hệ trực tiếp các Trườn… Đọc thêm

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh 2 Các Chương trình Thạc sĩ về Nghiên cứu luật dân sự 2020

Đọc ít hơn
Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
Antalya Bilim University
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ

Chương trình thạc sĩ Luật Công, nhằm mục đích giáo dục luật sư, những người có thể cung cấp giải pháp cho những vấn đề này, nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một ... +

Chương trình thạc sĩ Luật Công, nhằm mục đích giáo dục luật sư, những người có thể cung cấp giải pháp cho những vấn đề này, nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một quan điểm đa diện về các vấn đề pháp lý trong chương trình giảng dạy, bao gồm các vấn đề hiện tại của pháp luật cũng như triết học và chính trị các khóa học. -
Các khóa học quản lý
Toàn thời gian
Thổ Nhĩ Kỳ
Tháng 9 2020
Khuôn viên trường
 
Antalya Bilim University
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ

Chương trình thạc sĩ Luật tư, nhằm mục đích giáo dục luật sư, những người có thể cung cấp giải pháp cho những vấn đề này, nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một q ... +

Chương trình thạc sĩ Luật tư, nhằm mục đích giáo dục luật sư, những người có thể cung cấp giải pháp cho những vấn đề này, nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một quan điểm đa diện về các vấn đề pháp lý trong chương trình giảng dạy bao gồm các khóa học liên ngành như luật y tế, tranh chấp đầu tư, cũng như như những vấn đề hiện tại của pháp luật. -
Các khóa học quản lý
Toàn thời gian
Thổ Nhĩ Kỳ
Tháng 9 2020
Khuôn viên trường
 

TIP! If you represent a school and want to add your programs to our listings, contact us here