Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Nghệ thuật và Thiết kế

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Nghệ thuật và Thiết kế

Nghệ thuật và Thiết kế

Một bằng Thạc sĩ cung cấp cho bạn cơ hội để một trong hai thêm sự hiểu biết của bạn về một vấn đề cụ thể hoặc cất cánh theo một cách hoàn toàn khác nhau kỹ năng bạn đã đạt được từ văn bằng đại học trước đó của bạn sử dụng.

Học sinh có nhu cầu theo đuổi nghề nghiệp trên phương tiện truyền thông, thời trang, nhiếp ảnh hoặc hoạt hình sẽ làm tốt việc học nghệ thuật và thiết kế. Chủ đề này đề cập đến việc sáng tạo và trưng bày nghệ thuật cùng với sự hiểu biết về tác động xã hội và văn hóa của nó.

Chương trình Thạc sĩ về Nghệ thuật và Thiết kế Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Nghệ thuật và Thiết kế.  Hãy thử MSc Nghệ thuật và Thiết kế thay vào đó.
Nghệ thuật và Thiết kế

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây