MASTERSTUDIES

Trang 2/3, <small>So sánh 36 Các Chương trình Thạc sĩ về Luật Quốc tế</small>

Thạc sĩ 16-30 (/36). Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh 36 Các Chương trình Thạc sĩ về Luật Quốc tế 2020/2021

36 Kết quả trong Luật Quốc tế Filter

Thạc sĩ luật quốc tế và thể chế

Free International University of Moldova
Thạc sĩ
Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
3 học kỳ
Anh
Người Nga
Rumani
Người Pháp
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ "Luật quốc tế và thể chế" nhằm đào tạo các chuyên gia có khả năng áp dụng và giải thích luật pháp quốc gia dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế và ...

Đọc thêm

Thạc sĩ nghiên cứu pháp lý và hiến pháp

University of St Andrews
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

PGDip / MLitt trong nghiên cứu pháp lý và hiến pháp là một chương trình liên ngành, trong đó sinh viên có thể xây dựng một mức độ phù hợp cá nhân với trọng tâm chính trong lịc ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Luật quốc tế và Nhân quyền

University for Peace
MA
01 Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
11 tháng
Anh
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Bằng Thạc sĩ về Luật Quốc tế và Nhân quyền cung cấp cho sinh viên một đánh giá chuyên sâu về các thủ tục và thực hành của các cơ quan nhân quyền quốc tế, ở cấp độ toàn cầu và ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp

University for Peace
MA
01 Tháng 10 2020
<
Toàn thời gian
<
11 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Bằng Thạc sĩ Văn học trong Luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết về vai trò của luật pháp quốc tế và các tổ chức chơi trong việc giải q ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Luật Thể thao

Real Madrid Graduate School – Universidad Europea
Thạc sĩ
<
Bán thời gian
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Bằng Thạc sĩ Luật Thể thao Real Madrid là kết quả tự nhiên của thực tế hiện tại của thể thao chuyên nghiệp, và đáp ứng nhu cầu của ngành, cung cấp cho sinh viên đào tạo tích h ...

Đọc thêm

Thạc sĩ An ninh Quốc tế và Luật

University of Southern Denmark
MSc
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Xung đột quốc tế và các vấn đề an ninh đã thay đổi cơ bản trong những thập kỷ qua. Hiểu chúng và quản lý chúng đòi hỏi những kỹ năng mới. Chúng tôi cung cấp chương trình Thạc ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế: Giao dịch và thương mại

Vrije Universiteit Amsterdam
Thạc sĩ
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Vrije Universiteit Amsterdam hưởng lợi từ vị trí độc đáo ở trung tâm khu kinh doanh của Amsterdam, nơi có nhiều công ty luật quốc tế. Là sinh viên của Luật Kinh doanh Quốc tế ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Luật và Chính trị An ninh Quốc tế

Vrije Universiteit Amsterdam
Thạc sĩ
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ một năm này nhằm mục đích chuyển giao cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và hiểu biết cần thiết để hoạt động như một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc học t ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Triết học: Triết học Luật và Quản trị

Vrije Universiteit Amsterdam
Thạc sĩ
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
2&nbsp;-&nbsp;4 năm
Anh
Khuôn viên trường

Triết lý chuyên môn hóa của Luật và Quản trị, của Triết học chương trình thạc sĩ hai năm, được thiết kế đặc biệt dành cho các Cử nhân Luật, quan tâm đến nền tảng của các hệ th ...

Đọc thêm

Thạc sĩ luật nhân quyền

SOAS University of London
MA
28 Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

MA trong Luật Nhân quyền cung cấp một chuyên môn trong một lĩnh vực pháp luật không ngừng phát triển, bao gồm một loạt các vấn đề cốt lõi của các cuộc tranh luận và phát triển ...

Đọc thêm

Thạc sĩ luật quốc tế

SOAS University of London
MA
28 Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

SOAS MA trong Luật quốc tế cung cấp một loạt các khóa học đa dạng và duy nhất để thẩm vấn lý thuyết và thực hành luật quốc tế và khám phá các chủ đề tiên tiến có ý nghĩa đương ...

Đọc thêm

Thạc Sĩ Quản Trị và Các Vấn Đề Toàn cầu

Moscow State Institute Of International Relations, MGIMO
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sỹ 2 năm về Các vấn đề Quốc tế. MA tại Đại học MGIMO được thiết kế để cung cấp cho sinh viên Nga và sinh viên quốc tế những kỹ năng cần thiết cho việc làm tr ...

Đọc thêm

MA trong Chính sách Quốc tế và Chính trị Toàn cầu

Moscow State Institute Of International Relations, MGIMO
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Mối quan hệ quốc tế MA đã được thiết kế cùng với MGIMO và MIUC để cung cấp cho học sinh kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để phân tích và giải thích các cuộc tranh lu ...

Đọc thêm

Bậc thầy của pháp luật: tư pháp và pháp luật tư nhân, luật nhân đạo quốc tế

Université Francophone du Congo
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
Người Pháp
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Luật: Luật tư nhân và tư pháp, Luật nhân đạo quốc tế

Đọc thêm

Ma trong chính phủ và chính trị

St. John's University, Rome Campus
MA
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình MA 33-tín dụng cung cấp các nghiên cứu toàn diện của các tổ chức, lý thuyết, và các quá trình chính trị của chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trong chương trình, ...

Đọc thêm