Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Làm phim

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Làm phim

Nghiên cứu tổng thể cấp liên quan đến nghiên cứu chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc một khu vực hành nghề. Lấy bằng thạc sĩ thể hiện một mức độ cao hơn của tinh thông nghề này. Lấy bằng thạc sĩ có thể mất từ ​​một năm đến ba hoặc bốn năm. Trước khi bạn có thể tốt nghiệp, bạn thường phải viết và bảo vệ luận án, một bài báo dài đó là kết quả của nghiên cứu chuyên ngành của bạn.

Làm phim là một quá trình tạo ra các bộ phim, phim tài liệu, và nhiều thể loại khác. Sinh viên yêu thích trở thành nhà làm phim có thể có nhiều khái niệm để học, chẳng hạn như các yếu tố cơ bản trong viết kịch bản, tuyển diễn viên, bấm máy, và biên tập phim.

Chương trình Thạc sĩ về Làm phim Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Làm phim.  Hãy thử MSc Làm phim thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây