MASTERSTUDIES.VN

Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc ở Ba Lan

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc ở Ba Lan 2019

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Các nghiên cứu về kiến trúc giúp sinh viên chuẩn bị để thiết kế nhà ở và các tòa nhà cho các khách hàng cá nhân và tập đoàn. Sinh viên có thể học cách để sử dụng nhiều phần mềm máy tính khác nhau để thiết kế một không gian chức năng. Họ cũng có thể học cách để hợp tác chuyên nghiệp với các khách hàng và làm việc theo nhóm.

Ba Lan, chính thức Cộng hòa Ba Lan, là một quốc gia ở Trung Âu. Với dân số 38 triệu người, Ba Lan là quốc gia đông dân nhất thứ 6 trong EU. Sinh viên EU / EEA không cần xin thị thực du học tại Ba Lan. Chi phí sinh hoạt ở Ba Lan là một trong những mức thấp nhất trong Liên minh châu Âu.

Các Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc Hàng đầu ở Ba Lan 2019

1 Kết quả trong Kiến trúc, Ba Lan

Thạc sĩ Kiến trúc

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Tại trường Toàn thời gian 3 học kỳ February 2020 Ba Lan Kraków

Chương trình sau đại học, trung học này có chương trình hướng thiết kế, tập trung vào thực hành kiến ​​trúc, quy hoạch đô thị, các vấn đề xây dựng môi trường, các tòa nhà bền vững và các kỹ thuật thiết kế hỗ trợ máy tính, bao gồm CAD 3D và các khóa học kỹ thuật số.