MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học môi trường/năng lượng 2021 ở Galveston ở Mỹ

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Mục tiêu của các chương trình đào tạo môi trường là giúp sinh viên có đủ khả năng để giải quyết các vấn đề môi trường. Điều này có thể bao gồm làm việc với chính phủ để thiết lập các chính sách và điều luật mới, làm việc với hệ thống luật pháp để chống lại các hành vi phá hoại môi trường hoặc làm việc trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.    

Hoa Kỳ là một quốc gia lớn ở Bắc Mỹ, thường được gọi là "USA ", các "Mỹ ", các "Hoa Kỳ ", "Mỹ ", hoặc đơn giản là "các Hoa ". Các trường đại học Mỹ được tài trợ bởi "học phí " tính cho học sinh, mà thường là khá tốn kém, rất thường đạt vào hàng chục ngàn đô la mỗi năm.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học môi trường/năng lượng ở Galveston ở Mỹ 2021

1 Kết quả trong Khoa học môi trường/năng lượng, Galveston Filter

Thạc sĩ quản lý tài nguyên biển

Texas A&M University at Galveston
Thạc sĩ
Anh

Bằng thạc sĩ này giáo dục sinh viên về sự phức tạp của chính sách và quản lý ven biển và đại dương. Được xem như là một bằng MBA dành cho những người muốn làm việc trong các n ...

Đọc thêm