MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học môi trường/năng lượng ở Đài Loan 2021

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Các chương trình đào tạo môi trường được thiết kế để giảng dạy cho sinh viên cách ứng dụng khoa học vật lý và sinh học để giải quyết các vấn đề về môi trường. Trong chương trình học, sinh viên sẽ được tiếp xúc với rất nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm sinh thái học, luật pháp, chính trị, quản lý tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát ô nhiễm.

Đài Loan, chính thức Cộng hòa Trung Quốc, là một nhà nước trong khu vực Đông Á và các nước cộng hòa lập hiến đầu tiên ở châu Á. Đài Loan có một số trường đại học tốt, trong đó có nhiều thỏa thuận trao đổi với các trường đại học nước ngoài, và đây là một cách tốt để trải nghiệm cuộc sống tại Đài Loan.

Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học môi trường/năng lượng Hàng đầu ở Đài Loan 2021

2 Kết quả trong Khoa học môi trường/năng lượng, Đài Loan Filter

Chương trình Thạc sĩ Đa dạng sinh học

National Taiwan University International College Provisional Office
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
2 năm
25 Tháng 2 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ về Đa dạng sinh học có tính chất đa ngành và được hỗ trợ bởi Trường Cao đẳng Nguồn sinh học và Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Khoa học Đời sống và Trường Ca ...

Đọc thêm

Chương trình tổng thể phát triển bền vững môi trường quốc tế (iesd)

中央大學
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Vấn đề môi trường và năng lượng là một phần quan trọng của nhiều vấn đề toàn cầu đầy thách thức. Là một phần của sáng kiến ​​xanh NCU, phát triển bền vững môi trường quốc tế ( ...

Đọc thêm