Filter
Bằng thạc sĩ
Bỉ Walloon Region Mons Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Tất cả

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học xã hội 2019 ở Mons ở Bỉ

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Các khóa học trong khoa học xã hội chuẩn bị cho học sinh tham gia vào xã hội loài người. Thông qua các khóa học như kinh tế, khoa học chính trị, nhân học, xã hội học, lịch sử và tâm lý, học sinh có thể hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh hoạt động như thế nào.

Với giáo dục đại học được trên hầu hết các cấp trong hệ thống giáo dục của Bỉ, chính phủ đã chú trọng nhiều hơn để đảm bảo rằng cuộc sống của học sinh được thực hiện đơn giản như có thể thông qua các khoản cho vay và các chương trình tài trợ. Họ cung cấp cho các nhà tài trợ cho sinh viên quốc tế có người nghèo và dễ bị tổn thương những người muốn du học tại đất nước này.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học xã hội ở Mons ở Bỉ 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Khoa học xã hội, Mons

Độ
Địa điểm
Bỉ
Walloon Region
Mons
Hình thức học
Tiến độ
University of Mons

Mức độ Thạc sĩ Khoa học tâm lý cho phép truy cập dưới tiêu đề chuyên nghiệp của nhà tâm lý học. ... [+]

Chương trình này được giảng dạy trong PHÁP.

Mức độ Thạc sĩ Khoa học tâm lý cho phép truy cập dưới tiêu đề chuyên nghiệp của nhà tâm lý học. Chương trình đào tạo đảm bảo vững chắc chính thức và thực tiễn về nhân lực nhằm tạo ra tâm lý trong các lĩnh vực khác nhau như những người sức khỏe, công việc, học hành hay công lý, trong khi việc áp dụng một cách tiếp cận đạo đức và khoa học. Nó làm cho sẵn sàng để làm việc nhiều với các cá nhân hơn so với các nhóm hoặc cơ cấu tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của con người và sự sung túc. Nó cũng làm cho nó có thể phát triển năng lực rất cần tiến hành nghiên cứu về tâm lý học và lợi nhuận từ các căn cứ cần thiết để tiếp tục sự nghiệp của nhà nghiên cứu. Chương trình được tổ chức theo hai finalities: dứt khoát chuyên ngành và dứt khoát vào chiều sâu. Dứt khoát chuyên ngành chuẩn bị với việc thực hành trong các lĩnh vực khác nhau của tập thể dục của tâm lý học. Các bước chuyên môn được thành lập tuy nhiên rõ ràng về tài sản của nghiên cứu về tâm lý học và nhằm làm cho có được những năng lực dựa trên một phương pháp tiếp cận khoa học nghiêm ngặt. Dứt khoát đào sâu đã là mục tiêu chính... [-]

Bỉ Mons
Tháng Chín 2019
Người Pháp
Toàn thời gian
2 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
University of Mons

độ ông chủ của chính sách kinh tế và xã hội, đại diện cho 120 tín chỉ, cung cấp đào tạo chuyên gia vững chắc, tạo điều kiện cho hội nhập hiệu quả vào các lĩnh vực công cộ ... [+]

Chương trình này được giảng dạy trong PHÁP.

Bằng thạc sĩ trong chính sách kinh tế và xã hội, đại diện cho 120 tín chỉ, cung cấp đào tạo chuyên gia vững chắc, tạo điều kiện cho hội nhập hiệu quả vào các lĩnh vực công cộng và tư nhân.

Hồ sơ của chương trình

Bằng thạc sĩ trong chính sách kinh tế và xã hội cung cấp đào tạo tiên tiến dựa trên nguyên tắc cơ bản rắn quản lý (chính sách kinh tế, pháp luật về thuế, pháp luật nhà nước và hành chính, vv) ở cả cấp quốc gia và châu Âu, cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo về việc ra quyết định, đặc biệt là ở nơi công cộng tổ chức.... [-]

Bỉ Mons
Tháng Chín 2019
Người Pháp
Toàn thời gian
2 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh