Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Khoa học Máy tính Ứng dụng

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Khoa học Máy tính Ứng dụng

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Đào tạo từ xa là một phương pháp cung cấp giáo dục cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường. Nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng các chương trình đào tạo từ xa có thể được như hiệu quả và hiệu quả như chương trình lớp học thông thường đôi khi thậm chí còn tốt hơn!

Chương trình Thạc sĩ về Khoa học Máy tính Ứng dụng Học từ xa

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Khoa học Máy tính Ứng dụng distance.  Hãy thử MSc Khoa học Máy tính Ứng dụng Học từ xa thay vào đó.
Khoa học Máy tính Ứng dụng

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây