Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Khoa học Chính trị ở Nauy 2020

Lĩnh vực khoa học chính trị liên quan đến việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành chính trị, bao gồm cả hệ thống chính trị và hành vi. Nó có nguồn gốc từ một số môn học bao gồm cả lịch sử, kinh tế, xã hội học, luật pháp, nhân học và tâm lý học, đến tên một vài. Na Uy là một lựa chọn hàng đầu đối v… Đọc thêm

Lĩnh vực khoa học chính trị liên quan đến việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành chính trị, bao gồm cả hệ thống chính trị và hành vi. Nó có nguồn gốc từ một số môn học bao gồm cả lịch sử, kinh tế, xã hội học, luật pháp, nhân học và tâm lý học, đến tên một vài. Na Uy là một lựa chọn hàng đầu đối với nhiều sinh viên tìm kiếm một mức độ Thạc sĩ Khoa học Chính trị vì nhiều lý do, bao gồm cả các chương trình cao chất lượng đào tạo, quý giảng viên, mức sống cao, và nhiều hoạt động để giữ cho sinh viên bận rộn cả trong và ngoài lớp học. Tại Na Uy, sinh viên tham gia một Thạc sĩ Khoa học chính trị có thể chọn một khu vực quan tâm đối với tập trung, chẳng hạn như truyền thông, chính trị quốc tế, các nghiên cứu địa chính trị, kinh tế và chính trị, và chính trị châu Âu, đến tên một vài.Na Uy có một số Thạc sĩ xuất sắc trong các chương trình khoa học chính trị sẽ dạy cho sinh viên những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho nghề nghiệp trong cơ quan chính phủ, các chiến dịch chính trị, các tổ chức phi lợi nhuận, và các doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm về một Thạc sĩ Khoa học chính trị ở Na Uy bằng cách tìm kiếm các chương trình dưới đây. Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin đơn giản bằng cách điền vào mẫu!

Đọc ít hơn
Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
UIT The Arctic University of Norway
Tromsø, Norway

Chương trình Thạc sĩ cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề chính thông báo cho lĩnh vực nghiên cứu hòa bình và xung đột. Nó cung cấp những hiểu biết liên ngành về bả ... +

Chương trình Thạc sĩ cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề chính thông báo cho lĩnh vực nghiên cứu hòa bình và xung đột. Nó cung cấp những hiểu biết liên ngành về bản chất và nguyên nhân của xung đột, cũng như nỗ lực xây dựng hòa bình và khôi phục niềm tin vào các thể chế trong xã hội bị ảnh hưởng xung đột. Nó tích cực tuyển sinh viên từ các nước Bắc Âu và phi Bắc Âu để tạo ra và thúc đẩy kinh nghiệm giảng dạy và học tập đa văn hóa. -
Các khóa học quản lý
Toàn thời gian
2 năm
Tháng Một 2020
Tại trường