Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Học Máy

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Học Máy

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Giáo dục từ xa hoặc đào tạo từ xa là một cách để cung cấp giáo dục và giảng dạy, thường trên cơ sở cá nhân, cho những học sinh không có mặt thể chất trong khuôn viên trường.

Chương trình Thạc sĩ về Học Máy Học từ xa

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Học Máy distance.  Hãy thử MSc Học Máy Học từ xa thay vào đó.
Học Máy

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây