MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Hóa học ở Nam Phi 2020

Một bằng Thạc sĩ cung cấp cho bạn cơ hội để một trong hai thêm sự hiểu biết của bạn về một vấn đề cụ thể hoặc cất cánh theo một cách hoàn toàn khác nhau kỹ năng bạn đã đạt được từ văn bằng đại học trước đó của bạn sử dụng.

Hóa học đã được phát triển trở thành một ngành khoa học ứng dụng nhờ vào có các phương pháp được giới thiệu bởi ngài Francis Bacon. Chính ông cùng với một nhóm các nhà khoa học ở Oxford đã cải tổ lại giả kim thuật trở thành một ngành đào tạo mang tính học thuật hơn.

Một quốc gia nằm về phía Nam của châu Phi, Nam Phi, có một nền văn hóa phong phú mà bạn sẽ không bao giờ có đủ, trong khi du lịch hoặc học tập tại đây. Các ngôn ngữ ở đây bao gồm Afrikaner và tiếng Anh cũng như Hà Lan. Cuộc sống đại học của trường đại học lớn của Nam Phi, Đại học Johannesburg hoặc bất kỳ trường đại học khác sẽ được tâm thổi. Bạn sẽ yêu thích tương tác với Bantus đây và khí hậu nhiệt đới của khu vực.

Các Chương trình Thạc sĩ về Hóa học Hàng đầu ở Nam Phi 2020

2 Kết quả trong Hóa học, Cộng hòa Nam Phi Filter

Thạc sĩ Hóa học (MTech / MSc)

University of Johannesburg
Các khóa học quản lý
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Tại trường

Mục đích chính của Thạc sĩ Hóa học là cung cấp cho sinh viên giáo dục và đào tạo nâng cao chuyên ngành đồng thời đáp ứng các yêu cầu của một thành phần nghiên cứu cụ thể để si ...

Đọc thêm

MTech trong Kỹ thuật hóa học (dựa trên nghiên cứu)

University of Johannesburg
Các khóa học quản lý
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Tại trường

Trình độ chuyên môn này dành cho các kỹ sư hóa học hoặc công nghệ làm việc trong các ngành liên quan đến quá trình. Sinh viên đã đạt được trình độ chuyên môn này sẽ có thẩm qu ...

Đọc thêm