MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Giảng dạy ở Hy Lạp 2020

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Sinh viên theo học ngành sư phạm được học cách để đào tạo người khác trong một lĩnh vực cụ thể. Các chương trình này kết hợp kiến thức ở một lĩnh vực cụ thể với các công cụ và phương pháp để chia sẻ kiến thức với người khác.

Hy Lạp phát triển hệ thống giáo dục của họ với giáo dục đại học ở đầu trang. Hơn 40% của tất cả người Hy Lạp sống tại Athens và đó cũng là nơi mà các cơ hội tốt nhất để theo đuổi một mức độ giáo dục cao hơn. Giáp với Albania, Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp là một viên ngọc du lịch với một trong những 's thế giới bãi biển tuyệt vời.

Các Chương trình Thạc sĩ về Giảng dạy Hàng đầu ở Hy Lạp 2020

6 Kết quả trong Giảng dạy, Hy Lạp Filter

Đại học Leicester Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL

Stafford
MA
<
Bán thời gian
<
30 tháng
Anh
Trực tuyến

Một bậc thầy về nghệ thuật giảng dạy tiếng Anh cung cấp khả năng phản ánh, phân tích và đánh giá phê bình các khái niệm dạy và học ngôn ngữ. Hiểu các giả định làm cơ sở cho cá ...

Đọc thêm

MA Education (TESOL): Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác

Mediterranean College, Athens
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Giáo dục MA bán thời gian 2 năm (TESOL) dành cho sinh viên tốt nghiệp gần đây hoặc giáo viên và trợ giảng muốn làm giáo viên dạy tiếng Anh có trình độ cao ở Hy Lạ ...

Đọc thêm

Hellenic Open University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Khóa học được cung cấp bằng tiếng Anh. Các mô-đun *

Đọc thêm

Giảng dạy tiếng Anh như một chương trình ngoại ngữ / quốc tế

Hellenic Open University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Aim mục đích của M.Ed. là để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Anh ngữ, Văn học và Triết học như là giáo viên tiếng Anh như một người nước ngoài và q ...

Đọc thêm

Chương trình giảng dạy tiếng Pháp như một chương trình ngoại ngữ

Hellenic Open University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Aim mục đích của M.Ed. là để thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp tiếng Pháp, Văn học và Triết học làm giáo viên tiếng Pháp như một ngoại ngữ bằng cách ...

Đọc thêm

Chương trình giảng dạy tiếng Đức như một chương trình ngoại ngữ

Hellenic Open University
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích của M.Ed. là phát triển sự phát triển chuyên môn của các sinh viên tốt nghiệp tiếng Đức, Văn học và Triết học làm giáo viên tiếng Đức như một ngoại ngữ bằng cách tích ...

Đọc thêm