MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Giảng dạy ở Hy Lạp 2020

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Sinh viên theo học ngành sư phạm được học cách để đào tạo người khác trong một lĩnh vực cụ thể. Các chương trình này kết hợp kiến thức ở một lĩnh vực cụ thể với các công cụ và phương pháp để chia sẻ kiến thức với người khác.

Hy Lạp phát triển hệ thống giáo dục của họ với giáo dục đại học ở đầu trang. Hơn 40% của tất cả người Hy Lạp sống tại Athens và đó cũng là nơi mà các cơ hội tốt nhất để theo đuổi một mức độ giáo dục cao hơn. Giáp với Albania, Macedonia, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp là một viên ngọc du lịch với một trong những 's thế giới bãi biển tuyệt vời.

Các Chương trình Thạc sĩ về Giảng dạy Hàng đầu ở Hy Lạp 2020

23 Kết quả trong Giảng dạy, Hy Lạp Filter

MA Education (TESOL): Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác

Mediterranean College, Αθήνα
MA
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Giáo dục MA bán thời gian 2 năm (TESOL) dành cho sinh viên tốt nghiệp gần đây hoặc giáo viên và trợ giảng muốn làm giáo viên dạy tiếng Anh có trình độ cao ở Hy Lạ ...

Đọc thêm

Đại học Leicester MA về Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL

Stafford
MA
<
Bán thời gian
<
30 tháng
Anh
Trực tuyến

Một bậc thầy về nghệ thuật giảng dạy tiếng Anh cung cấp khả năng phản ánh, phân tích và đánh giá phê bình các khái niệm dạy và học ngôn ngữ. Hiểu các giả định làm cơ sở cho cá ...

Đọc thêm

Tốt nghiệp ngành khoa học giáo dục: sư phạm âm nhạc - Khoảng cách

University of Nicosia
Masters
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Trực tuyến

Mục đích của chương trình là gấp đôi. Một mặt, giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức sâu trong các lĩnh vực chuyên môn thông qua (a) giám sát các khóa học giáo dục ở một trình độ ...

Đọc thêm

Giảng dạy tiếng Anh như một chương trình ngoại ngữ / quốc tế

Hellenic Open University
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường

Aim mục đích của M.Ed. là để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Anh ngữ, Văn học và Triết học như là giáo viên tiếng Anh như một người nước ngoài và q ...

Đọc thêm

MA TESOL - Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác - Học từ xa

University of Nicosia
MA
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Anh
Trực tuyến

Cung cấp cho sinh viên một nền tảng chuyên nghiệp vững chắc để phát triển các kỹ năng giảng dạy thực tế liên quan đến TESOL; để hiểu thêm về sự giảng dạy tiếng Anh của học sin ...

Đọc thêm

Chương trình giảng dạy tiếng Pháp như một chương trình ngoại ngữ

Hellenic Open University
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Aim mục đích của M.Ed. là để thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp tiếng Pháp, Văn học và Triết học làm giáo viên tiếng Pháp như một ngoại ngữ bằng cách ...

Đọc thêm

Chương trình giảng dạy tiếng Đức như một chương trình ngoại ngữ

Hellenic Open University
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Mục đích của M.Ed. là phát triển sự phát triển chuyên môn của các sinh viên tốt nghiệp tiếng Đức, Văn học và Triết học làm giáo viên tiếng Đức như một ngoại ngữ bằng cách tích ...

Đọc thêm

Hellenic Open University
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
4 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Khóa học được cung cấp bằng tiếng Anh. Các mô-đun *

Đọc thêm

Tốt nghiệp ngành khoa học giáo dục: giáo huấn của ngôn ngữ và văn học

University of Nicosia
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Khuôn viên trường

Mục đích của chương trình là gấp đôi. Một mặt, giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức sâu trong các lĩnh vực chuyên môn thông qua (a) giám sát các khóa học giáo dục ở một trình độ ...

Đọc thêm

Tốt nghiệp ngành khoa học giáo dục: giáo huấn của toán học và khoa học tự nhiên

University of Nicosia
Các khóa học quản lý
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Khuôn viên trường

Mục đích của chương trình là gấp đôi. Một mặt, giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức sâu trong các lĩnh vực chuyên môn thông qua (a) giám sát các khóa học giáo dục ở một trình độ ...

Đọc thêm

Tốt nghiệp ngành khoa học giáo dục: giáo huấn của toán học và khoa học tự nhiên - Khoảng cách

University of Nicosia
Masters
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Trực tuyến

Mục đích của chương trình là gấp đôi. Một mặt, giúp học sinh tiếp thu kiến ​​thức sâu trong các lĩnh vực chuyên môn thông qua (a) giám sát các khóa học giáo dục ở một trình độ ...

Đọc thêm

MA trong TESOL - Dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác

University of Nicosia
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Anh
Khuôn viên trường

Cung cấp cho sinh viên một nền tảng chuyên nghiệp vững chắc để phát triển các kỹ năng giảng dạy thực tế liên quan đến TESOL.

Đọc thêm

Thạc sĩ dạy tiếng Hy Lạp cho người nói các ngôn ngữ khác

University of Nicosia
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Khuôn viên trường

Sinh viên tốt nghiệp sẽ chuyên về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan đến việc giảng dạy tiếng Hy Lạp như một ngôn ngữ thứ hai / ngoại ngữ. ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục - Công nghệ Giáo dục

University of Nicosia
Masters
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Anh
Trực tuyến

Mục đích của chương trình là chuẩn bị ứng cử viên ở trình độ sau đại học để nắm vững nội dung bậc sau đại học trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và đặc biệt trong lĩnh vực Dạy ...

Đọc thêm

MA giảng dạy tiếng Hy Lạp cho người nói các ngôn ngữ khác - Học từ xa

University of Nicosia
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 học kỳ
Hy Lạp
Trực tuyến

Sinh viên tốt nghiệp sẽ chuyên về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan đến việc giảng dạy tiếng Hy Lạp như một ngôn ngữ thứ hai / ngoại ngữ. Họ sẽ phát triển các kỹ năn ...

Đọc thêm