Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Singapore

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Singapore 2019

Du lịch và Khách sạn

Những lợi ích của một thạc mở rộng ra ngoài cải thiện tiềm năng thu nhập của bạn. Họ có thể cung cấp cho bạn với các kỹ năng cá nhân và chuyên nghiệp để đẩy nhanh tiến độ phát triển của bạn. Họ cũng là một cơ hội để phân biệt mình khỏi các đồng nghiệp của bạn, nhiều người trong số họ sẽ có trình độ A-level và học tương tự.

Singapore (新加坡) là một thành phố-nhà nước ở Đông Nam Á. Thành lập như là một thuộc địa của Anh thương mại vào năm 1819, kể từ khi độc lập, đã trở thành một trong những thế giới các quốc gia thịnh vượng nhất của thế giới và tự hào 's cảng đông đúc nhất. Singapore có sáu trường đại học quốc gia và thường được đánh giá cao và thu hút trao đổi sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Singapore 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Singapore.  Hãy thử MSc Du lịch và Khách sạn thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây