Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Môn-đô-va

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Môn-đô-va 2019

Du lịch và Khách sạn

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Có một số nhà nước và các tổ chức giáo dục đại học tư nhân ở Moldova và một số ngày càng tăng của sinh viên. Nằm tại ngã tư của nhiều nền văn hóa, Moldova là một địa điểm lý tưởng cho những sinh viên hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của họ về khác biệt văn hóa và thông thạo một trong các ngôn ngữ Romance.  

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Môn-đô-va 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Micronesia .  Hãy thử Master thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây