Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Macao

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Macao 2019

Du lịch và Khách sạn

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Ma Cao, Ma Cao cũng viết, là một trong hai khu vực hành chính đặc biệt của nhân dân 's Trung Quốc, còn lại là Hồng Kông.

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Macao 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Ma Cao.  Hãy thử Master thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây