Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Cộng hòa Séc

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Cộng hòa Séc 2018/2019

Du lịch và Khách sạn

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Cộng hòa Séc, là một quốc gia lục địa ở Trung Âu. Đất nước có chung biên giới Đức về phía tây, Áo về phía nam, Slovakia về phía đông và Ba Lan về phía bắc. Vốn và thành phố lớn nhất, với 1,3 triệu dân, là Prague.

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Cộng hòa Séc 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Cộng hòa Séc.  Hãy thử Master thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây