Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Cộng hòa Séc

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn ở Cộng hòa Séc 2019

Du lịch và Khách sạn

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Cộng hòa Séc, là một quốc gia lục địa ở Trung Âu. Đất nước có chung biên giới Đức về phía tây, Áo về phía nam, Slovakia về phía đông và Ba Lan về phía bắc. Vốn và thành phố lớn nhất, với 1,3 triệu dân, là Prague.

Các Chương trình Thạc sĩ về Du lịch và Khách sạn Hàng đầu ở Cộng hòa Séc 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch và Khách sạn Cộng hòa Séc.  Hãy thử Master thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây