Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Du lịch bền vững

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Du lịch bền vững

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Nghiên cứu một lĩnh vực phụ của ngành khách sạn, các lớp du lịch bền vững nghiên cứu các cách để bảo tồn các nền văn hóa, truyền thống và tài nguyên thiên nhiên của các điểm đến du lịch. Sinh viên du lịch bền vững có thể tập trung vào tác động mà tất cả các khía cạnh của du lịch có trên một điểm đến cụ thể.

Chương trình Thạc sĩ về Du lịch bền vững Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Du lịch bền vững.  Hãy thử MSc Du lịch bền vững thay vào đó.
Du lịch bền vững

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây