MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Chất độc học ở châu Á 2020/2021

Một bằng Thạc sĩ là một bằng cấp học thuật được trao cho những cá nhân thành công biểu thị một mức độ cao hơn về chuyên môn. Có hai loại chính của Thạc sĩ - giảng dạy và nghiên cứu.

Một mức độ Thạc sĩ Khoa chất độc nhấn mạnh trong hệ thống phân tử và tế bào của độc tính gây ra rủi ro. Nó dạy về các cơ chế và hành vi của các tác động tiêu cực của công nghiệp, hộ gia đình, thuốc hay hóa chất nông nghiệp. Nó cho phép các sinh viên để thực hiện trong hoặc lâm sàng, phòng thí nghiệm, nghiên cứu các lĩnh vực của chất độc.

Sinh viên hoàn thành một phần của văn bằng của họ ở châu Á đang phát triển về số lượng. Hiện nay, các nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba tại châu Á. Nhưng không giới hạn, các học sinh đã mô tả thời gian của họ ở châu Á như các kinh nghiệm tốt nhất của cuộc sống của họ. Hôm nay, ba trong số bốn quốc gia đông dân nhất trên thế giới là ở châu Á: Trung Quốc, Ấn Độ, và Indonesia.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ về Chất độc học ở châu Á 2020/2021

1 Kết quả trong Chất độc học, Châu Á Filter

Thạc sĩ Khoa chất độc môi trường

Chulabhorn Graduate Institute
Thạc sĩ
Tháng 6 2021
<
Toàn thời gian
Khuôn viên trường

Sự phát triển nhanh chóng của nhiều nước trong khu vực đã dẫn đến việc sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất, Nông nghiệp, Y tế công cộng, cũng như trong cuộc sống ...

Đọc thêm