Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Chính sách kinh tế ở Nga 2020

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận. Cá nhân người nghiên cứu l… Đọc thêm

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Cá nhân người nghiên cứu lịch sử sử dụng chính sách kinh tế và mô hình dự báo để giúp phát triển kinh tế hướng dẫn và thủ tục dẫn đến chính sách tiền tệ và tài chính có trách nhiệm. chính sách kinh tế hiệu quả giúp ổn định xã hội, khuyến khích phát triển kinh tế, phát triển và chính sách thương mại tích cực.

Nga (tiếng Nga: Россия) đến nay là quốc gia lớn nhất thế giới, bao gồm hơn một phần tám diện tích đất dân cư các 'Trái Đất. Cựu Ủy ban Nhà nước về giáo dục đại học Nga tài trợ 240 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, làm cho Nga một quốc gia vững chắc để nghiên cứu in

Các Chương trình Thạc sĩ về Chính sách kinh tế Hàng đầu ở Nga 2020

Đọc ít hơn
Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
University of Bologna
Bologna, Ý

KINH TẾ SỨC KHỎE

Các khóa học quản lý
Toàn thời gian
2 năm
Anh
Tháng 10 2020
Khuôn viên trường