MASTERSTUDIES

Trang 2 của 14, <small>204 Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian ở Canada</small>

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Sau khi nhận bằng cử nhân, nhiều sinh viên quyết định tăng kinh nghiệm và giáo dục của họ bằng cách theo đuổi một Master. Một Master có thể mất khoảng hai năm để kiếm được, và có những chương trình được cung cấp trong nhiều lĩnh vực khác nhau để sinh viên có thể tìm thấy một sự nhấn mạnh rằng việc cho họ và mục tiêu của họ.

 

Người dân Canada rất quan trọng vào việc học, và đã phát triển một hệ thống giáo dục hạng nhất với tiêu chuẩn cao. Không chỉ Canada cung cấp một môi trường sạch sẽ an toàn, nhưng nó đã được luôn được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới sống trong các điều khoản của chất lượng cuộc sống của Liên Hợp Quốc.

Thạc sĩ 16-30 (/204). 204 Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian Tốt nhất ở Canada 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Quy Hoạch

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
MA
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
2 năm
15 Tháng 2 2021
Anh
Khuôn viên trường

Master of Arts in Planning là một chương trình nghiên cứu dựa trên luận án, được phân biệt với chương trình Thạc Sĩ Quy Hoạch Cộng Đồng và Khu Vực (MCRP) được SCARP công nhận ...

Đọc thêm

Thạc sĩ quy hoạch cộng đồng và khu vực

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
20 tháng
15 Tháng 1 2021
Anh
Khuôn viên trường

Lĩnh vực thực hành quy hoạch (bao gồm quy hoạch đô thị, cộng đồng và khu vực và các chuyên ngành phụ liên quan) từ lâu đã được công nhận là một lĩnh vực chuyên nghiệp ở Canada ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật Hóa học và Sinh học

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;16 tháng
01 Tháng 3 2021
Anh
Khuôn viên trường

Bộ đã mở các ứng dụng cho chương trình cấp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật (MEng) dựa trên khóa học của mình. Thạc sĩ Kỹ thuật là một chương trình dựa trên khóa học được thiết kế cho cá ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;16 tháng
31 Tháng 1 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng (MEng) là một chương trình sau đại học không dựa trên luận án về Kỹ thuật Xây dựng, và có sẵn trong một số lĩnh vực chuyên môn. Hoàn thà ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Máy tính

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;16 tháng
15 Tháng 1 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật (M.Eng.) Của ECE được thiết kế dành cho sinh viên muốn theo đuổi giáo dục kỹ thuật điện và máy tính ngoài cấp đại học nhưng đang tìm kiếm một giả ...

Đọc thêm

Thạc sĩ kỹ thuật thiết kế cơ điện tử

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;18 tháng
01 Tháng 3 2021
Anh
Khuôn viên trường

Mechatronics Design kết hợp các lĩnh vực kỹ thuật cơ và điện trong việc nghiên cứu mô hình tích hợp, phân tích, thiết kế và sản xuất các hệ thống cơ điện và cơ điện tử. Các ng ...

Đọc thêm

Thạc sĩ kỹ thuật kỹ thuật khai thác mỏ

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 2 2021
<
Toàn thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;18 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Tham gia cộng đồng học thuật của một trong những trường khai thác hàng đầu thế giới. Chúng tôi là một trong một vài trường khai thác tại Canada có cơ sở và chuyên môn về Khai ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật về Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Hàng hải

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
01 Tháng 3 2021
Anh
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Kỹ thuật Kiến trúc Hải quân & Kỹ thuật Hàng hải (MEng NAME) là một chương trình liên ngành, tập trung vào ngành đào tạo sinh viên về thiết kế và xây dựng tàu và cá ...

Đọc thêm

Thạc sĩ lãnh đạo kỹ thuật trong sản xuất vật liệu tiên tiến

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Bậc thầy về lãnh đạo kỹ thuật (MEL) trong sản xuất vật liệu tiên tiến được thiết kế cho các kỹ sư muốn thăng tiến sự nghiệp trong lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và sản xuất. ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Lãnh đạo trong Kỹ thuật Năng lượng sạch

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong Clean Energy Engineering được thiết kế dành cho các kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học môi trường muốn biến tầm nhìn bền ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Lãnh đạo Kỹ thuật trong Hệ thống Phần mềm Đáng tin cậy

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong các hệ thống phần mềm đáng tin cậy được thiết kế cho các kỹ sư phần mềm muốn khám phá các nguyên tắc và kỹ thuật để duy trì tính t ...

Đọc thêm

Thạc sĩ lãnh đạo kỹ thuật trong các tòa nhà hiệu suất cao

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong các tòa nhà hiệu suất cao được thiết kế cho các kỹ sư và kiến trúc sư muốn tạo sự khác biệt trong lĩnh vực xây dựng. ...

Đọc thêm

Thạc sĩ lãnh đạo kỹ thuật trong quản lý nước tích hợp

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;24 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong Quản lý nước tích hợp được thiết kế cho các kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học môi trường muốn phát triển và lãnh đạo cá ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kỹ thuật Lãnh đạo trong Kiến trúc Hải quân & Kỹ thuật Hàng hải

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
12 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong Naval Architecture and Marine Engineering được thiết kế cho các kỹ sư muốn tăng tốc sự nghiệp của họ bằng cách lãnh đạo và giám sá ...

Đọc thêm

Thạc sĩ lãnh đạo kỹ thuật trong hệ thống đô thị

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
Thạc sĩ
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
12&nbsp;-&nbsp;24 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Master of Engineering Leadership (MEL) trong Urban Systems là bằng cấp chuyên nghiệp dành cho các nhà tư tưởng hệ thống muốn giải quyết các thách thức cơ sở hạ tầng phức tạp. ...

Đọc thêm