Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Công nghệ và Kỹ thuật

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Công nghệ và Kỹ thuật

Công nghệ và Kỹ thuật

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Các chương trình công nghệ và kỹ thuật được thiết kế cho những sinh viên đang tìm kiếm sự nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ hóa học, sản xuất, hàng không, và kỹ thuật dân dụng. Các nguyên tắc công nghệ và kỹ thuật thường được học và áp dụng thông qua kinh nghiệm thực hành.

Chương trình Thạc sĩ về Công nghệ và Kỹ thuật Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Công nghệ và Kỹ thuật.  Hãy thử MSc Công nghệ và Kỹ thuật thay vào đó.
Công nghệ và Kỹ thuật

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây