Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Công nghệ và Kỹ thuật

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Công nghệ và Kỹ thuật

Công nghệ và Kỹ thuật

Sinh viên được theo học thạc sĩ nếu họ đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân đại học. Để lấy bằng thạc sĩ, thông thường bạn sẽ cần phải hoàn thành từ 12 tới 18 các khóa học bậc đại học trong đó bao gồm cả việc hoàn thành các bài thi toàn diện và/hoặc một khóa luận.

Các chương trình công nghệ và kỹ thuật thường bao gồm các lớp học khoa học tiêu chuẩn cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về lập mạng, lập trình máy tính, và các kỹ thuật kỹ thuật tiêu chuẩn. Những kỹ năng này có thể được áp dụng trong tương lai kỹ thuật, công nghệ, hoặc sự nghiệp sản xuất.

Chương trình Thạc sĩ về Công nghệ và Kỹ thuật Bán thời gian

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Công nghệ và Kỹ thuật.  Hãy thử MSc Công nghệ và Kỹ thuật thay vào đó.
Công nghệ và Kỹ thuật

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây